ESADS en Red | Escuelas Superiores de Arte Dramático en Red

Institut del Teatre

Creat per la Diputació de Barcelona l’any 1913, l’Institut del Teatre té més de cent anys d’història com a centre dedicat a la docència, la creació, la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni en el camp de les arts escèniques. Durant tots aquests anys ha jugat un paper determinant en la modernització de l’escena catalana.

Des de l’any 2000, té la seu a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, i comparteix l’espai que envolta la plaça de Margarida Xirgu amb el Teatre Lliure i el Mercat de les Flors.

L’edifici de Barcelona ocupa una superfície aproximada de 22.000 metres quadrats, que inclou els teatres Estudi (120 localitats) i Ovidi Montllor (320 localitats), una biblioteca oberta al públic i una sala d’exposicions.

Disposa de dues seus territorials, una a Terrassa, amb el Teatre Alegria i la Sala Maria Plans, i una altra a Vic, amb la Sala Laboratori.

Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias
Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusInterpretación
Escuela de Actores de Canarias
Escuela de Actores de Canarias
Interpretación
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla la Mancha
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla la Mancha
Interpretación
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusInterpretaciónMaster
ESAD IT
ESAD IT
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusEscenografíaInterpretaciónMaster
Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba
Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba
ErasmusEscenografíaInterpretación
Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura
Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura
Dirección Escénica y DramaturgiaInterpretación
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusEscenografíaInterpretación
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
ErasmusInterpretación
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusEscenografíaInterpretación
Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga
Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusInterpretaciónInterpretación MusicalInterpretación Textual
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusInterpretación
Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantzako goi Mailako Eskola – Dantzerti
Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantzako goi Mailako Eskola – Dantzerti
Interpretación
Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla
Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla
Dirección Escénica y DramaturgiaEscenografíaInterpretaciónInterpretación GestualInterpretación Textual
Escola Superior d’Art Dramàtic València
Escola Superior d’Art Dramàtic València
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusEscenografíaInterpretaciónMaster
Ir al contenido