ESADS en Red | Escuelas Superiores de Arte Dramático en Red

l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears va crear l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) segons Decret 122/2005, de dia 25 de novembre, (BOIB Núm. 181 de l’1 de desembre de 2005).

Per acord del Consell de Govern de 3 de març de 2006 es constituí; la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears i se n’establí el marc en el qual desenvoluparà l’actuació (BOIB Núm. 38, de 16 de març).

Els objectius de la Fundació són la gestió, la promoció i el suport de les iniciatives i activitats relacionades amb els estudis superiors d’art dramàtic. Per al desenvolupament d’aquest objectiu la Fundació té encomanada, com a funció primordial, la implantació de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias
Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusInterpretación
Escuela de Actores de Canarias
Escuela de Actores de Canarias
Interpretación
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla la Mancha
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla la Mancha
Interpretación
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusInterpretaciónMaster
ESAD IT
ESAD IT
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusEscenografíaInterpretaciónMaster
Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba
Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba
ErasmusEscenografíaInterpretaciónInterpretación Textual
Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura
Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura
Dirección Escénica y DramaturgiaInterpretación
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusEscenografíaInterpretación
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
ErasmusInterpretación
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusEscenografíaInterpretaciónInterpretación GestualInterpretación MusicalInterpretación Textual
Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga
Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusInterpretaciónInterpretación MusicalInterpretación Textual
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusInterpretación
Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantzako goi Mailako Eskola – Dantzerti
Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantzako goi Mailako Eskola – Dantzerti
Interpretación
Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla
Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla
Dirección Escénica y DramaturgiaEscenografíaInterpretaciónInterpretación GestualInterpretación Textual
Escola Superior d’Art Dramàtic València
Escola Superior d’Art Dramàtic València
Dirección Escénica y DramaturgiaErasmusEscenografíaInterpretaciónInterpretación TextualMaster
Ir al contenido